شرکت تجارت الکترونیک پارسیان (تاپ) افتخار دارد در زمینه ارائه خدمات نصب و پشتیبای دستگاه های کارتخوان و ارائه خدمات پرداخت از طریق درگاه اینترنتی با بانک های ذیل همکاری می نماید.